MI OBEZBEĐUJEMO POVERENJE

Sertifikaciono telo Global Cert International obezbeđuje uslugu ocenjivanja sistema menadžmenta preko treće strane – sertifikaciju i godišnje nadzore – na kompetentan, nepristrasan i profesionalan način. Izdajemo Vam akreditovan sertifikat o usaglašenosti sistema menadžmenta sa principima i zahtevima međunarodnih ISO standarda.

Global Cert International je nezavisno sertifikaciono telo, akreditovano od najprestižnijih akreditacija. Partneri smo i zastupnici jednog od najvećih sertifikacionih tela Royal Cert International Registrars akreditovano jednom od najpoznatijih svetskih akreditacija DAkkS (Deutsche Akkredtitieurngsstelle). Njegovo sedište je u Nemačkoj, a kao globalno sertifikaciono telo ima mrežu regionalnih predstavništva i partnera u 30 država širom sveta.
Global Cert International je akreditovano sertifikaciono telo prema standard ISO/IEC 17021-1 i od strane akreditacionog tela ICC (USA), pod brojem 019, čime je u potpunosti obezbeđen dokaz kompetentnosti I nepristrasnosti u radu.

Među organizacijama koje nose sertifikat GCI Group-e nalaze se ustanove, državne institucije, pripadnici nevladinog sektora, mala i srednja preduzeća, velike komapnije, predstvaništva stranih preduzeća. GCI je sertifikovao organizacije u gotovo svim delatnostima. Posebno ističemo da se među našim klijentima nalaze i nosioci nacionalne nagrade za kvalitet – OSKAR KVALITETA.

Global Cert International je ekluzivni zastupnik globalnog sertifikacionog tela Royal Cert International Registrar Gmbh:

Royal Cert International Registrar Gmbh je akreditovan za ocenu usaglašenosti sistema menadžmenta od strane Deutsche Akkreditierungsstelelie (DakkS) pod brojem D-ZM-18590-01-00.

GALERIJA
PRIJEM NOVIH AUDITORA

Na ovom skupu učestvovali su direktor Global Cert International-a, predstavnici Komisije za nepristrasnost, predstavnici administracije, sadašnji ocenjivači i budući saradnici.
Pročitajte više…

IZDVAJAMO

GCI Group dobitnik nagrade za Poslovnu izvrsnost u 2018 – Beograd, jul 2018.

Nagradu Poslovna izvrsnost – u do sada najvećoj konkurenciji – dodelila je krovna asocijacija privrednih subjekata u Republici Srbiji – Forum poslodavaca Srbije

344
Klijenata u 2021
321
Klijenata u 2020
308
Klijenata u 2019
246
Klijenata u 2018
UPRAVNA ZGRADA GCI
SPONZORSTVO

Global Cert International Group – sponzoriše aktivnosti „Pro Go kluba“, Niš.
Pročitajte više…

UTISCI NAŠIH KLIJENATA