MI OBEZBEĐUJEMO POVERENJE

Sertifikaciono telo Global Cert International obezbeđuje uslugu ocenjivanja sistema menadžmenta preko treće strane – sertifikaciju i godišnji nadzora – na kompetentan, nepristrasan i profesionalan način. Izdaje Vam akreditovan sertifikat o usaglašenosti sistema menadžmenta sa principima i zahtevima međunarodnih ISO standarda.

Global Cert International je akreditovano sertifikaciono telo prema standardu ISO/IEC 17021-1 od strane International Certification Community USA, pod brojem 019, čime je obezbeđen dokaz kompetentnosti i nepristrasnosti u radu. Saradnja sa stručnim telima iz oblasti standardizacije i registrovan tim odobrenih ocenjivača, omogućiće Vam da steknete pravi uvid i sigurnost u performanse sistema menadžmenta, a Vašim klijentima i partnerima poverenje u efektivnost Vaše kompanije.

Među organizacijama koje nose sertifikat GCI Group-e nalaze se ustanove, državne institucije, pripadnici nevladinog sektora, mala i srednja preduzeća, velike komapnije, predstvaništva stranih preduzeća. GCI je sertifikovao organizacije u gotovo svim delatnostima. Posebno ističemo da se među našim klijentima nalaze i nosioci nacionalne nagrade za kvalitet – OSKAR KVALITETA.

Global Cert International Group održava višegodišnje partnerstvo sa sertifikacionim telima koji dele iste vrednosti:

Akreditacija UKAS-a broj 063

GALERIJA
PRIJEM NOVIH AUDITORA

Na ovom skupu učestvovali su direktor Global Cert International-a, predstavnici Komisije za nepristrasnost, predstavnici administracije, sadašnji ocenjivači i budući saradnici.
Pročitajte više…

IZDVAJAMO
308
Klijenata u 2019
246
Klijenata u 2018
207
Klijenata u 2017
177
Klijenata u 2016
NAGRADE

 

GCI Group dobitnik nagrade za Poslovnu izvrsnost u 2018 – Beograd, jul 2018.

Nagradu Poslovna izvrsnost – u do sada najvećoj konkurenciji – dodelila je krovna asocijacija privrednih subjekata u Republici Srbiji – Forum poslodavaca Srbije

SPONZORSTVO

 

Global Cert International Group – sponzoriše aktivnosti „Pro Go kluba“, Niš.

Pročitajte više…

UTISCI NAŠIH KLIJENATA