Mi obezbeđujemo poverenje

Sertifikaciono telo Global Cert International obezbeđuje uslugu ocenjivanja sistema menadžmenta preko treće strane – sertifikaciju i godišnji nadzora – na kompetentan, nepristrasan i profesionalan način. Izdaje Vam akreditovan sertifikat o usaglašenosti sistema menadžmenta sa principima i zahtevima međunarodnih ISO standarda.

Global Cert International je akreditovano sertifikaciono telo prema standardu ISO/IEC 17021-1 od strane International Certification Community USA, pod brojem 019, čime je obezbeđen dokaz kompetentnosti i nepristrasnosti u radu. Saradnja sa stručnim telima iz oblasti standardizacije i registrovan tim odobrenih ocenjivača, omogućiće Vam da steknete pravi uvid i sigurnost u performanse sistema menadžmenta, a Vašim klijentima i partnerima poverenje u efektivnost Vaše kompanije.

Među organizacijama koje nose sertifikat GCI Group-e nalaze se ustanove, državne institucije, pripadnici nevladinog sektora, mala i srednja preduzeća, velike komapnije, predstvaništva stranih preduzeća. GCI je sertifikovao organizacije u gotovo svim delatnostima. Posebno ističemo da se među našim klijentima nalaze i nosioci nacionalne nagrade za kvalitet – OSKAR KVALITETA.

Global Cert International Group održava višegodišnje partnerstvo sa kompanijama koje dele njegove vrednosti:

CI SERBIA LOGO

                             KTM                                      ogranak SEE Certification

Akreditacija UKAS-a broj 063

                        Zastupnik ASTRAIA Certification                         Akreditacija SNAS-a

nedavno

GCI Group dobitnik nagrade za Poslovnu izvrsnost u 2018 –  Beograd, jul 2018.

Nagradu Poslovna izvrsnost – u do sada najvećoj konkurenciji – dodelila je krovna asocijacija privrednih subjekata u Republici Srbiji – Forum poslodavaca Srbije

Naš audit tim u nadzornoj proveri integrisanog sistema menadžmenta prema zahtevima ISO 9001:2015 i ISO 22000:2005 u kompaniji za proizvodnju ambalaže za prehrambenu industriju PANDA d.o.o.

 

Naš audit tim na sertifikacionoj proveri integrisanog sistema menadžmenta prema zahtevima ISO 22301:2012 i ISO/IEC 20000-1:2011 u našoj najpoznatijoj osiguravajućoj kući KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o.

Profesionalnost i kompetentnost na jednom mestu!

KDO_sertifikacija

Naš audit tim na nadzornoj proveri integrisanog sistema menadžmenta prema zahtevima ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 i ISO/IEC 27001:2013 u firmi VATROSPREM PROIZVODNJA.

Profesionalnost i kompetentnost na jednom mestu!

GCI Group Annual Conference & Team Building Meeting –  Beograd, april 2018.

Predstavljanje korporativne politike, organizacione promene, upoznavanje sa izmenama u akreditaciji i

prijem novih ocenjivača.

izdvajamo

Akreditacija i njen obim su dostupni na zahtev.

Gerontološkom centru Obrenovac dodeljen sertifikat za  sistem menadžmenta ISO 9001+HACCP po treći uzastopni put.

Dom učenika SREĆNO u Ćupriji po drugi put prošao resertifikacionu proveru i poneo sertifikat ISO 9001+HACCP za nove tri godine.

Close Menu