Mi obezbeđujemo poverenje

Sertifikaciono telo Global Cert International obezbeđuje uslugu ocenjivanja sistema menadžmenta preko treće strane – sertifikaciju i godišnji nadzora – na kompetentan, nepristrasan i profesionalan način. Izdaje Vam akreditovan sertifikat o usaglašenosti sistema menadžmenta sa principima i zahtevima međunarodnih ISO standarda.

Global Cert International je akreditovano sertifikaciono telo prema standardu ISO/IEC 17021-1 od strane International Certification Community USA, pod brojem 019, čime je obezbeđen dokaz kompetentnosti i nepristrasnosti u radu. Saradnja sa stručnim telima iz oblasti standardizacije i registrovan tim odobrenih ocenjivača, omogućiće Vam da steknete pravi uvid i sigurnost u performanse sistema menadžmenta, a Vašim klijentima i partnerima poverenje u efektivnost Vaše kompanije.

Među organizacijama koje nose sertifikat GCI Group-e nalaze se ustanove, državne institucije, pripadnici nevladinog sektora, mala i srednja preduzeća, velike komapnije, predstvaništva stranih preduzeća. GCI je sertifikovao organizacije u gotovo svim delatnostima. Posebno ističemo da se među našim klijentima nalaze i nosioci nacionalne nagrade za kvalitet – OSKAR KVALITETA.

nedavno

GCI Group dobitnik nagrade za Poslovnu izvrsnost u 2018 –  Beograd, jul 2018.

Nagradu Poslovna izvrsnost – u do sada najvećoj konkurenciji – dodelila je krovna asocijacija privrednih subjekata u Republici Srbiji – Forum poslodavaca Srbije

Naš audit tim na nadzornoj proveri integrisanog sistema menadžmenta prema zahtevima ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 i ISO/IEC 27001:2013.

Profesionalnost i kompetentnost na jednom mestu!

GCI Group Annual Conference & Team Building Meeting –  Beograd, april 2018.

Predstavljanje korporativne politike, organizacione promene, upoznavanje sa izmenama u akreditaciji i

prijem novih ocenjivača.

izdvajamo

Akreditacija i njen obim su dostupni na zahtev.

Close Menu