Akreditacija

AKREDITACIJA

Obim akreditacije za sertifikaciju sistema menadžmenta dostupan je u registru akreditacionog tela ICC (USA).

Akreditacija DakkS pod oznakom D-ZM-18590-01-00

Obim akreditacije za sertifikaciju sistema menadžmenta dostupan je u registru Royal Cert International Registrar Gmbh.

Olja Mitrović

Head Office Manager

Tel: +381 11 4065221

Email: office@gcisertifikacija.com

Mobile: +381 64 6794308