Global Cert
InternationalGlobal Cert International (GCI) je akreditovan prema standardu ISO 17021-1 od strane International Certification Community (ICC), pod brojem 019, čime je obezbeđen dokaz kompetentnosti i nepristrasnosti našeg rada. 

 

GCI Beograd je posvećen pružanju usluga sertifikacije sistema menadžmenta poslovnih i drugih organizacionih sistema kako bi postigli viši nivo poverenja u njihovu sposobnost i efektivnost.

 

GCI Beograd realizaciju usluga sertifikacije vrši po sledećim principima:

  • visok nivo kvaliteta usluge;
  • kontinuirano usavršavanje zaposlenih i saradnika;
  • projektovanje i razvoj novih usluga;
  • razvoj dugoročnih odnosa sa zainteresovanim stranama.

 

Sertifikacija se izvodi na nepristrasan i nezavisan način.

Svi ocenjivači GCI-a obavljaju svoje zadatke na profesionalan način.

 

SERTIFIKAT je neophodan Vašoj organizaciji ako:

  • imate proizvode i/ili usluge namenjene izvozu;
  • opredeljeni ste za stalna poboljšanja;
  • fokusirani ste na ostvarenje većeg profita;
  • strateški ste orijentisani ka novim tržištima;
  • imate nameru da učestvujete na tenderima.

 

Dajemo svoj doprinos poboljšanju Vaše organizacije, produktivnosti i ostvarenju Vaših ciljeva ocenom i nadzorom nad Vašim sistemom menadžmenta.

 

Naša misija jeste da pružimo sigurnost i obezbedimo poverenje u organizacione sisteme i njihove procese, kako bi stvorili vrednosti bitne za Vaše poslovanje.

Sertifikacija i nadzor nad sistemom menadžmenta pružaju uverenje da ste ispunili zahteve međunarodnih standarda, koji su dobrovoljni, kao i zakonskih zahteva koji su prozvani ISO standardima.