Global Cert
International


VESTI


Dodeljeni sertifikati ISO 9001:2015 + ISO 22000:2005 + HACCP za Mlekara Mice

Direktoru preduzeća Mlekara Mice, uručeni sertifikati ISO 9001:2015 + ISO 22000:2005 + HACCP.

Datum: oktobar 2017.

Dodeljen sertifikat ISO 30301:2011 za Niveus tim

Direktoru preduzeća Niveus tim, uručen sertifikat ISO 30301:2011.

Datum: februar 2018.

Dodeljeni sertifikati ISO 14001:2015 + OHSAS 18001:2007 za Niveus tim

Direktoru preduzeća Niveus tim, uručeni sertifikati ISO 14001:2015 + OHSAS 18001:2007.

Datum: novembar 2017.

Dodeljeni sertifikati ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 za Maximus Engineering d.o.o.

Direktoru preduzeća Maximus Engineering d.o.o., uručeni sertifikati ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015.

Datum: januar 2018.

Dodeljeni sertifikati ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 + OHSAS 18001:2007 za Synergy Tech d.o.o.

Direktoru preduzeća Synergy Tech d.o.o., uručeni sertifikati ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 + OHSAS 18001:2007.

Datum: jun 2017.

Dodeljeni sertifikati ISO 9001:2015 + ISO 27001:2013 + ISO 15489-1:2016 za Knjaz d.o.o.

Direktoru preduzeća Knjaz d.o.o., kao poslovnoj jedinici Knjaz Arhiv, uručeni sertifikati ISO 9001:2015 + ISO 27001:2013 + ISO 15489-1:2016.

Datum: decembar 2017.

Dodeljeni sertifikati ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 + OHSAS 18001:2007 za Izoeko plus d.o.o.

Gđi Marijanu Joković, direktorki preduzeća Izoeko plus d.o.o., uručeni sertifikati ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 + OHSAS 18001:2007.

Datum: novembar 2017.

Dodeljen sertifikat ISO 22000:2005 za DIS Todorović d.o.o. Ražanj

Nakon realizovane prve i druge faze sertifikacione provere, pozitivnog izveštaja, kao i odluke sertifikacione komisije GCI-a, direktorki preduzeća DIS Todorović, gđi Mariki Đorđević, uručen sertifikat ISO 20000:2005. Ovaj sertifikat je dokaz da je DIS Todorović uskladio svoje poslovanje sa svim zahtevima predmetnog standarda ISO 20000:2005, kao i da ima punu kompetenciju za njegovo dalje održavanje i nadogradnju.

Datum: decembar 2017.

Dodeljeni sertifikati ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 + OHSAS 18001:2007 + ISO 27001:2013 za Pro-energo d.o.o.

G. Veroslavu Jankoviću, direktoru preduzeća Pro-energo d.o.o., uručeni sertifikati ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 + OHSAS 18001:2007 + ISO 27001:2013.

Datum: januar 2018.

Dodeljeni sertifikati ISO 9001:2015 + ISO 27001:2013 za Aleksandra Jovičić PR Niveus tim

Direktorki preduzeća Niveus tim, gđi Aleksandri Jovičić, uručeni sertifikati ISO 9001:2015 + ISO 27001:2013.

Datum: novembar 2017.

Dodeljen sertifikat ISO 9001:2015 + HACCP restoranu Manjež, kao organizacinoj jedinici MGV Team d.o.o. 

Direktoru preduzeća Restorana Manjež, kao organizacinoj jedinici MGV Team d.o.o., g. Dubravku Todoroviću, uručeni sertifikati ISO 9001:2015 + HACCP. Ovim je, jedan od najpoznatijih beogradskih restorana, potvrdio svoju opredeljenost ka zakonskoj obavezi, ali i standardima EU, kao jedinoj priznatoj legitimaciji EU. 

Datum: novembar 2017.

Dodeljen HACCP sertifikat preduzeću Domaća kujna Zone d.o.o.

Vlasniku preduzeća Domaća kujna Zone d.o.o., g. Zoranu Ivanoviću, uručen HACCP sertifikat, čime su ispunjeni strogi kriterijumi koje diktiraju zahtevi HACCP sistema.

Datum: novembar 2017.

Dodeljen sertifikat ISO 9001:2015 za Fobas compani

Nakon uspešne resertifikacije koja je realizovana u preduzeću Fobas compani, Skopje, direktoru preduzeća, g. Ajhanu Tahiriju, uručen sertifikat ISO 9001:2015. Fobas compani je, kao jedan od vodećih proizvođača kozmetičkih proizvoda u Makedoniji, ovim uspešno ušao u novi trogodišnji ciklus.

Datum: oktobar 2017.

Dodeljen HACCP sertifikat preduzeću Obilanca 88

Direktorki poznatog ribljeg restorana Obilanca 88, gđi Sanji Mihailović, uručen HACCP sertifikat, čime su ispunjeni strogi kriterijumi koje diktira sertifikat HACCP.

Datum: oktobar 2017.

Dodeljen sertifikat ISO 9001:2015 za Licent d.o.o. Pirot

Nakon uspešne resertifikacije koja je realizovana u preduzeću Licent d.o.o. Pirot, direktoru preduzeća, g. Bobanu Petroviću, uručen sertifikat ISO 9001:2015. Licent d.o.o. Pirot je ovim uspešno ušao u novi trogodišnji ciklus.

Datum: avgust 2017.

Dodeljen sertifikat ISO 9001:2015 za SZR VAAL

Direktoru preduzeća SZR VAAL, g. Arseniju Daboviću, uručen sertifikat ISO 9001:2015. Ovaj sertifikat je dokaz da je SZR VAAL uskladio svoje poslovanje sa svim zahtevima predmetnog standarda ISO 9001:2015, kao i da ima punu kompetenciju za njegovo dalje održavanje i nadogradnju.

Datum: avgust 2017.

Dodeljeni sertifikati ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 + OHSAS 18001:2007 za Premijus d.o.o.

Direktorki preduzeća Premijus d.o.o., gđi Danijeli Padežanin, uručeni sertifikati ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 + OHSAS 18001:2007.

Datum: avgust 2017.

Dodeljeni sertifikati ISO 9001:2015 i ISO14001:2015 za Magnat d.o.o.

Direktoru preduzeća Magnat d.o.o., g. Iliji Mitroviću, uručeni sertifikati ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Datum: avgust 2017.

Dodeljeni sertifikati ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 + OHSAS 18001:2007 za SZR Tehnoliv

Direktoru preduzeća SZR Tehnoliv, g. Vladanu Jevremoviću, uručeni sertifikati ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 + OHSAS 18001:2007. Proces sertifikacije koji je prethodio izdavanju sertifikata potvrdio je da SZR Tehnoliv u potpunosti primenjuje integrisan sistem menadžmenta.

Datum: avgust 2017.

Dodeljeni sertifikati ISO 9001:2015 + ISO 9001:2015+HACCP u Hotelu Solaris Resort, Vrnjačka Banja

Direktoru hotela Solaris Resort, uručeni sertifikati ISO 9001:2015 + ISO 9001:2015+HACCP. 

Datum: avgust 2017.

Dodeljen sertifikat ISO 27001:2013 za Vladex d.o.o.

Zameniku direktora preduzeća Vladex d.o.o., g. Vladimiru Jankoviću, uručen sertifikat ISO 27001:2013. Ovaj sertifikat je dokaz da je Vladex d.o.o. uskladio svoje poslovanje sa svim zahtevima sistema menadžmenta bezbednošću informacija prema predmetnom standardu, kao i da ima punu kompetenciju za njegovo dalje održavanje i nadogradnju.

Datum: jul 2017.

Dodeljeni sertifikati ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 + OHSAS 18001:2007 za Trgopromet d.o.o.

Direktoru preduzeća Trgopromet d.o.o., g. Rajku Markoviću, uručeni sertifikati ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 + OHSAS 18001:2007. Uspešno realizovana prva i druga faza sertifikacione provere, potvrđena audit izveštajem, preporučila je izdavanje predmetnih sertifikata. 

Datum: jul 2017.

Dodeljeni sertifikati ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 + OHSAS 18001:2007 za Servis Gogić d.o.o.

Direktoru preduzeća Servis Gogić d.o.o., g. Marku Gogiću, uručeni sertifikati ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 + OHSAS 18001:2007. Ovaj sertifikat je dokaz da je Servis Gogić d.o.o. uskladio svoje poslovanje sa svim zahtevima integrisanog sistema menadžmenta prema predmetnim standardima, kao i da ima punu kompetenciju za njihovo dalje održavanje i nadogradnju.

Datum: maj 2017.

Dodeljen sertifikat ISO 9001:2015 za Štamparija Impression

Direktoru preduzeća Štamparija Impression, g. Ivanu Vučičeviću, uručen sertifikat ISO 9001:2015. Ovaj sertifikat je dokaz da je Štamparija Impression uskladila svoje poslovanje sa svim zahtevima predmetnog standarda ISO 9001:2015, kao i da ima punu kompetenciju za njegovo dalje održavanje i nadogradnju.

Datum: april 2017.

Dodeljeni sertifikati ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007 za SZGR Goran

Direktoru preduzeća SZGR Goran, g. Goranu Miloševiću, uručeni sertifikati ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007.

Datum: mart 2017.

Dodeljen sertifikat ISO 9001:2015 za TE GROUP d.o.o.

Direktoru preduzeća TE GROUP d.o.o., gđi Svetlani Stojičić, uručen sertifikat ISO 9001:2015. Ovaj sertifikat je dokaz da je TE GROUP d.o.o. uskladio svoje poslovanje sa svim zahtevima predmetnog standarda ISO 9001:2015, kao i da ima punu kompetenciju za njegovo dalje održavanje i nadogradnju. Ono što je specifično, preduzeće TE GROUP d.o.o. je samostalno radio na implementaciji QMS-a, bez angažovanja eksternog konsultanta. Ovo je sigurno najbolji način realizacije ovog Projekta, pošto u njemu učestvuju svi zaposleni, od početka do samog kraja - rekao je g. Siniša Abramović prilikom dodele sertifikata. 

Datum: mart 2017.

Dodeljen sertifikat OHSAS 18001:2007 za SSAMAKS d.o.o.

Direktoru preduzeća SSAMAKS d.o.o., g. Dejanu Gašiću, uz sertifikate koje već poseduje, ISO 9001 i ISO 14001, uručen sertifikat OHSAS 18001:2007, čime je potvrđeno da ovo preduzeće ispunjava zahteve koji se odnose na bezbednost i zaštitu zdravlja na radu. "Vrlo smo zadovoljni saradnjom sa sertifikacionom kućom Global Cert International. Stroga, ali uspešna sertifikaciona provera, dokaz je da smo uložili velike napore u implementaciji sistema, ali i da radimo na konstantnom unapređivanju, sada već intgrisanom sistemu menadžmenta 3 standarda", rekao je direktor preduzeća SSAMAKS d.o.o., g. Gašić.

Datum: mart 2017.

Dodeljen sertifikat ISO 9001:2015 za CIT&Terra Gruppe

Direktoru preduzeća CIT&Terra Gruppe, g. Burimu Citaku, uručen sertifikat ISO 9001:2015, što je dodatna potvrda kvalitetnog rada i dostignutog nivoa organizacije i upravljanja kvalitetom u odnosu na zahteve standarda. "Takođe, to je potvrda svim našim klijentima, korisnicima naših proizvoda, da se mogu još više osloniti na kvalitet naših proizvoda", izjavio je direktor i vlasnik preduzeća, g. Citaku.

Datum: februar 2017.

Dodeljen HACCP sertifikat preduzeću Šljivko healthy food

Vlasniku preduzeća Šljivko healthy food, g. Milošu Prokiću, uručen HACCP sertifikat, čime su ispunjeni strogi kriterijumi koje diktira sertifikat HACCP, a koji podrazumevaju kontrolu kompletnog lanca proizvodnje, dobre proizvođačke, kao i higijenske prakse.

Datum: decembar 2016.

Realizovana prva nadzorna provera ISO 9001:2008 + 14001:2004 u SSAMAKS d.o.o.

Ocenjivači "Global Cert International" su realizovali prvu nadzornu proveru sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001:2008 i sistema menadžmenta zaštitom životne sredine prema standardu ISO 14001:2004, što je potvrđeno izveštajem sa nadzorne provere. Time je potvrđeno da SSAMAKS d.o.o. u potpunosti usaglašava svoje poslovanje sa zahtevima standarda ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004. Nadzornom proverom je utvrđeno da je sistem menadžmenta usklađen sa zahtevima referentnih dokumenata, sposoban da ispuni statutarne, regulatorne i ugovorene zahteve koji se na njega mogu primeniti, kao i da je efektivan u kontinualnom postizanju utvrđenih ciljeva i identifikaciji potencijalnih poboljšavanja.

Datum: januar 2017.

Suspendovan HACCP sertifikat preduzeću Stojko Ranevski preduzetnik "Porodični dućan"

Preduzeću "Porodični dućan", suspendovan HACCP sertifikat, jer klijent nije omogućio realizaciju audita.

Datum: novembar 2016.

Dodeljen sertifikat ISO 31000:2011 za TE GROUP d.o.o.

Direktoru preduzeća TE GROUP d.o.o., gđi Svetlani Stojičić, uručen sertifikat ISO 31000:2011.

Datum: maj 2016.

Dodeljeni sertifikati ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 + OHSAS 18001:2007 + ISO/IEC 27001:2013 za Vatrosprem proizvodnja d.o.o.

Direktoru preduzeća Vatrosprem proizvodnja d.o.o., g. Dragiši Marinkoviću, uručeni sertifikati ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015 + OHSAS 18001:2007 + ISO/IEC 27001:2013.

Datum: novembar 2016.

Dodeljeni sertifikati ISO 9001:2015 + ISO 14001:2004 za DAL d.o.o. Osečina

Direktoru preduzeća DAL d.o.o., g. Božidaru Andriću, uručeni sertifikati ISO 9001:2015 + ISO 14001:2004.

Datum: novembar 2016.

Dodeljen sertifikat ISO 9001:2015 za SZGR Goran

Direktoru preduzeća SZGR Goran, g. Goranu Miloševiću, uručen sertifikat ISO 9001:2015.

Datum: novembar 2016.

Dodeljen HACCP sertifikat preduzeću Takoland d.o.o.

Direktoru preduzeća Takoland d.o.o., g. Milisavu Stevanoviću, uručen HACCP sertifikat.

Datum: novembar 2016.

Dodeljeni sertifikati ISO 9001:2015 + OHSAS 18001:2007 + 22301:2012 za Technosector d.o.o.

Direktoru preduzeća Technosector d.o.o., g. Slaviši Miletiću, uručeni sertifikati ISO 9001:2015 + OHSAS 18001:2007 + ISO 22301:2012.

Datum: novembar 2016.

Dodeljeni sertifikati ISO 9001:2015 + ISO 27001:2013 + ISO 20000-1:2011 + 22301:2012 za Technomedia d.o.o.

Direktoru preduzeća Technomedia d.o.o., g. Dejanu Iliću, uručeni sertifikati ISO 9001:2015 + ISO 27001:2013 + ISO 20000-1:2011 + ISO 22301:2012.

Datum: novembar 2016.

Uručenje sertifikata ISO 9001:2008 Opštini Vrbas

Siniša Abramović, direktor "Global Cert International" uručio je sertifikat ISO 9001:2008 predsedniku Opštine Vrbas, g. Milanu Glušcu. Abramović je na konferenciji za štampu izjavio da je opštinska uprava usaglasila sistem sa zahtevima predmetnog standarda, da ga uspešno primenjuje. Takođe, da je uveren da će zaposleni, vođeni rukovodstvom za kvalitet, nadalje unapređivati sistem, a što će ocenjivači GCI-a proveravati u godišnjim nadzornim proverama. 

Datum: oktobar 2016.

Dodeljeni sertifikati ISO 9001:2008 + ISO 9001:2008+HACCP u Vila Lazar, Vrnjačka Banja

Upravitelju preduzeća Vila Lazar, gđi Sanji Injac, uručeni sertifikati ISO 9001:2008 + ISO 9001:2008+HACCP. 

Datum: septembar 2016.

Suspendovan HACCP sertifikat preduzeću Zlatarski duh d.o.o.

Preduzeću Zlatarski duh d.o.o., suspendovan HACCP sertifikat, jer klijent nije omogućio realizaciju audita.

Datum: septembar 2016.

Dodeljen HACCP sertifikat preduzeću SZPR Kale

Direktoru preduzeća SZPR Kale, gđi Zlati Radman, uručen HACCP sertifikat.

Datum: septembar 2016.

Dodeljen HACCP sertifikat preduzeću Rubin 011 d.o.o.

Direktoru preduzeća Rubin 011 d.o.o., g. Siniši Petroviću, uručen HACCP sertifikat.

Datum: jul 2016.

Dodeljen HACCP sertifikat za ASB PLUS d.o.o.

Direktoru preduzeća ASB PLUS d.o.o., g. Saši Radunoviću, uručen HACCP sertifikat.

Datum: jul 2016.

Dodeljen HACCP sertifikat Restoranu "Dve breze".

Direktoru restorana Dve breze, g. Dejanu Iliću, uručen HACCP sertifikat.

Datum: jun 2016.

Dodeljeni sertifikati ISO 9001:2008 + ISO 22000:2005 u Panda d.o.o.

Direktoru preduzeća Panda d.o.o., gđi Milani Kozoderović, uručeni sertifikati ISO 9001:2008 + ISO 22000:2007.

Datum: maj 2016.

Dodeljeni sertifikati ISO 31000:2009 + ISO 22301:2012 u Valltera Technologies d.o.o.

Direktoru preduzeća Valltera Technologies d.o.o., g. Zoranu Saviću, uručeni sertifikati ISO 31000:2009 + ISO 22301:2012.

Datum: januar 2016.

Dodeljeni sertifikati ISO 9001:2008 + ISO/IEC 20000-1:2011+ ISO/IEC 27001:2013 u Valltera Technologies d.o.o.

Direktoru preduzeća Valltera Technologies d.o.o., g. Zoranu Saviću, uručeni sertifikati ISO 9001:2008 + ISO/IEC 20000-1:2011 + ISO/IEC 27001:2013.

Datum: jul 2015.

Suspendovan HACCP sertifikat preduzeću Srbest a.d.

Preduzeću Srbest a.d., suspendovan HACCP sertifikat, zbog neispunjavanja ugovornih obaveza.

Datum: mart 2016.

Uručen sertifikati preduzeću Instal teh d.o.o.

Odobrena sertifikacija integrisanog Sistema Menadžmenta prema međunarodnim standardima ISO 9001 : 2008 (Sistem Menadžmenta Kvalitetom), ISO 14001 : 2004 (Sistem Menadžmenta Zaštitom Životne Sredine) i OHSAS 18001 : 2007 (Sistem Menadžmenta Zaštitom i Bezbednošću na Radu). Siniša Abramović je istakao da je tim proverivača „Global Cert International“, poštujući kriterijume, kodeks nepristrasnosti i nezavisnosti, potvrdio da je „Instal teh“ d.o.o. ispunio zahteve navedenih standarda i da su uspostavljene metodologije čijom primenom se omogućava poboljšanje poslovanja i pozicioniranje ovog uspešnog preduzeća kao društveno odgovorne organizacije. Realizacijom ovog Projekta ovo preduzeće je potvrdilo da je spremno da kontinuirano unapređuje svoje poslovanje u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda. Predstavnici Rukovodstva za kvalitet, kao i svi zaposleni izrazili su spremnost održavanja, ali i stalnog unapređenja sistema, što će u budućem periodu, u nadzornim proverama, biti ocenjivano od strane sertifikacionog tela.

Datum: oktobar 2015.

Uručenje ISO sertifikata Opštini Ćićevac

Opština Ćićevac je početkom februara 2016. godine sprovela projekat sertifikacije sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001:2008. "Ona u potpunosti primenjuje sistem menadžmenta prema predmetnom standardu i ima punu kompentenciju da isti i dalje razvija i unapređuje", rekao je na konferenciji za štampu, direktor "Global Cert International", g. Siniša Abramović. Opština je ostvarila cilj na početku ovog projekta da dokumentuje sistem i da ga usaglasi sa međunarodnom normom, sve u svrhu efikasnijeg poslovanja koji će doprineti da korisnici usluga opštinske uprave budu zadovoljni. Dobijanje ISO sertifikata usklađuje funkcionisanje sa pravilima Evropske Unije, jer je ISO sertifikat jedina lična karta koju Evropska Unija priznaje i poznaje. 

Datum: mart 2016.

Dodeljen HACCP sertifikat za Bistro 1881 

Direktoru preduzeća Bistro 1881, g. Đorđu Rankoviću, uručen HACCP sertifikat.

Datum: mart 2016.

Dodeljen HACCP sertifikat za YU-ALOE d.o.o.

Direktoru preduzeća YU-ALOE d.o.o., g. Milisavu Stevanoviću, uručen HACCP sertifikat.

Datum: mart 2016.

Dodeljen sertifikat ISO 9001:2008 za Kolarević d.o.o.

Direktoru preduzeća Kolarević d.o.o., g. Zoranu Ćosiću, uručen sertifikat ISO 9001:2008.

Datum: decembar 2015.

Izvršena druga nadzorna provera HACCP sistema u preduzeću Prerada mesa "SAN", Kraljevo

Uspešno realizovana druga nadzorna provera HACCP sistema u preduzeću Prerada mesa "SAN", Kraljevo, a što je potvrđeno pozitivnim izveštajem sa nadzorne provere. Time se potvrđuje da je proizvod kome je dodeljen, pripremljen na bezbedan način, u pogledu fizičkih, hemijskih i mikrobioloških karakteristika, i to u svim fazama njegove proizvodnje. „Svoju misiju u primeni i sledljivosti implementiranog i sertifikovanog HACCP sistema doživljavamo kao obavezu i glavni poslovni cilj da stalno i u svim okolnostima proizvodimo higijenski i toksikološki bezbedno meso i mesne proizvode“, izjavio je tehnolog i vođa HACCP tima, Miloš Županjac, nakon realizovane nadzorne provere.

Datum: januar 2016.

Realizovana prva nadzorna provera u Direkciji za planiranje i izgradnju Kraljevo

Ocenjivači "Global Cert International" su realizovali prvu nadzornu proveru u obimu sertifikacije: Urbanističko planiranje i usluge geodetskog merenja; Menadžment projektima izgradnje i održavanja komunalne infrstrukture, što je potvrđeno izveštajem sa nadzorne provere. Time je potvrđeno da Direkcija u potpunosti usaglašava svoje poslovanje sa zahtevima standarda ISO 9001:2008. Nadzornom proverom je utvrđeno da je sistem menadžmenta kvalitetom Direkcije usklađen sa zahtevima referentnih dokumenata, sposoban da ispuni statutarne, regulatorne i ugovorene zahteve koji se na njega mogu primeniti, kao i da je efektivan u kontinualnom postizanju utvrđenih ciljeva i identifikaciji potencijalnih poboljšavanja.

Datum: januar 2016.

Dodeljeni sertifikati ISO 27001:2005 + ISO 50001:2012 za Izo-Ekomont d.o.o.

Direktoru preduzeća Izo-Ekomont d.o.o., g. Miodragu Jokoviću, uručeni sertifikati ISO 27001:2005 + ISO 50001:2012.

Datum: januar 2016.

Dodeljen HACCP sertifikat za Trgovinsku radnju "Mala piljara 3010"

Vlasniku preduzeća Trgovinska radnja "Mala piljara 3010", gđi Dragani Savin, uručen HACCP sertifikat.

Datum: februar 2016.

Dodeljen sertifikat ISO 9001:2015 za Alatnicu Martinović

Direktoru preduzeća Alatnica Martinović, g. Slobodanu Martinoviću, uručen sertifikat ISO 9001:2015.Dodeljen sertifikat ISO 9001:2008 u Direkciji za planiranje

Datum: januar 2016.

Dodeljeni sertifikati ISO 27001:2013 + ISO 22301:2012 + ISO 28000:2007 u Total Vision d.o.o.

Direktoru preduzeća Total Vision d.o.o., g. Vladimiru Tošiću, uručeni sertifikati ISO 27001:2013 + ISO 22301:2012 + ISO 28000:2007.

Datum: novembar 2015.

Dodeljeni sertifikati ISO 9001:2008 + ISO 14001:2004 + OHSAS 18001:2007 u Izo-Ekomont d.o.o.

Direktoru preduzeća Izo-Ekomont d.o.o., g. Miodragu Jokoviću, uručeni sertifikati ISO 9001:2008 + ISO 14001:2004 + OHSAS 18001:2007.

Datum: novembar 2015.

Dodeljeni sertifikati ISO 9001:2008 + ISO 14001:2004 + OHSAS 18001:2007 u POPS d.o.o.

Direktoru preduzeća POPS d.o.o., g. Goranu Popoviću, uručeni sertifikati ISO 9001:2008 + ISO 14001:2004 + OHSAS 18001:2007.

Datum: novembar 2015.

Dodeljen sertifikat ISO 9001:2008 Fobas company, Skopje, Makedonija

Direktoru preduzeća Fobas company, Skopje, g. Ajhanu Tahiriju, uručen sertifikat ISO 9001:2008. 

Datum: oktobar 2015.

Dodeljen sertifikat ISO 9001:2008 za Itan Invest d.o.o. Šabac

Direktoru preduzeća Itan Invest d.o.o., g. Nebojši Rakiću, uručen sertifikat ISO 9001:2008. 

Datum: septembar 2015.

Dodeljen HACCP sertifikat preduzeću Fetish food

Direktoru preduzeća "Fetish food", gđi Nataši Zečević, uručen HACCP sertifikat. 

Datum: decembar 2014.

Dodeljen HACCP sertifikat u Restoran "Staro ognjište"

Vlasniku restorana "Staro ognjište", g. Željku Štekoviću, uručen HACCP sertifikat. 

Datum: maj 2014.

Dodeljen sertifikat ISO 9001:2008 + HACCP u Dom učenika srednjih škola "Srećno", Ćuprija 

Direktoru preduzeća Dom učenika srednjih škola "Srećno", g. Zoranu Milivojeviću, uručen sertifikat ISO 9001:2008 + HACCP. 

Datum: jun 2015.

Dodeljen HACCP sertifikat u Dom za stare i penzionere Apatin 

Direktoru preduzeća Dom za stare i penzionere Apatin, gđi Slađani Živkov, uručen HACCP sertifikat. 

Datum: maj 2015.

Dodeljen HACCP sertifikat u Stojko Ranevski preduzetnik "Porodični dućan" 

Direktoru preduzeća "Porodični dućan", g. Stojku Ranevski, uručen HACCP sertifikat. 

Datum: maj 2015.

Dodeljen sertifikat ISO 9001:2008 u Direkciji za planiranje i izgradnju Kraljevo 

Direktoru preduzeća Direkcija za planiranje i izgradnju Kraljevo, g. Nenadu Neriću, uručen sertifikat ISO 9001:2008. 

Datum: januar 2015.

Dodeljen HACCP sertifikat za Fruit Cooperation d.o.o. 

Direktoru preduzeća Fruit Cooperation, gđi Nataši Marković, uručen HACCP sertifikat. 

Datum: jun 2015.

Dodeljen HACCP sertifikat za Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije 

Direktoru organizacije Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije, g. Goranu Bojoviću, uručen HACCP sertifikat. 

Datum: januar 2015.

Dodeljen sertifikat ISO 9001:2008 u Licent d.o.o. Pirot 

Direktoru preduzeća Licent d.o.o. Pirot, uručen sertifikat ISO 9001:2008. 

Datum: decembar 2014.

Dodeljen HACCP sertifikat u Srbest a.d. 

Direktoru preduzeća Srbest a.d., g. Saši Miloševiću, uručen HACCP sertifikat. 

Datum: april 2014.

Dodeljen HACCP sertifikat za Prerada mesa "SAN", Kraljevo 

Direktoru preduzeća Prerada mesa "SAN", Kraljevo, uručen HACCP sertifikat. Dodeljen HACCP sertifikat za Zlatarski duh d.o.o.

Dodeljen HACCP sertifikat za Zlatarski duh d.o.o.

Direktoru preduzeća Zlatarski duh, g. Milanu Miloševiću, uručen HACCP sertifikat. 

Datum: oktobar 2013.

Dodeljen sertifikat ISO 9001:2008+HACCP u Dom učenika srednjih škola "Pane Đukić Limar" 

Direktoru preduzeća Dom učenika srednjih škola "Pane Đukić Limar" Kruševac, g. Milenku Matkoviću, uručen sertifikat ISO 9001:2008 + HACCP. 

Datum: mart 2013.

Dodeljen sertifikat ISO 9001 u Dućani PK, Provo 

Direktoru preduzeća Dućani PK, Provo, g. Ljubanu Puriću, uručen sertifikat ISO 9001:2008. 

Datum: maj 2013.