ISO 50001

ISO 50001

ISO 50001 standard pruža mogućnost organizacijama da povećaju energetsku efikasnost, smanje troškove i umanje negativan uticaj na životnu sredinu.

Zasnovan na širokoj primenljivosti u većini ekonomskih sektora, očekuje se da će standard uticati na više od 60% potreba za energijom širom sveta.

Iako je pre svega namenjen industriji, standard se može primeniti na bilo koju vrstu organizacije koja želi efektivno da upravlja upotrebom energije i njenom efikasnošću.

Primenom standarda ISO 50001 se postiže sledeće:

  • pruža se pomoć organizacijama da bolje koriste svoju opremu koja koristi energiju;
  • daje se uputstvo za procenu, merenje, dokumentovanje i izveštavanje o energetskim unapređenjima i njihovom uticaju na emisiju gasova staklene bašte;
  • stvara se transparentnost i omogućava komunikacija u vezi sa upravljanjem energetskim resursima;
  • promovišu se najbolje prakse u upravljanju energijom i insistira se na dobroj praksi u upravljanju energijom;
  • pomaže se postrojenjima u evaluaciji i postavljanju prioriteta u implementaciji novih energetski efikasnih tehnologija;
  • pruža se okvir za promovisanje energetske efikasnosti kroz lance snabdevanja;
  • omogućavaju se unapređenja u upravljanju energijom u kontekstu smanjenja emisije gasova staklene bašte;
  • omogućava se integracija sa drugim sistemima upravljanja.