ISO 9001

ISO 9001

Standard ISO 9001 je bazni standard i njime se uređuje opšte poslovanje svake organizacije. Ovaj standard je primenjiv bez obzira na predmet poslovanja organizacije.

Radi konkurentnosti na globalnom tržištu neophodan je visok stepen kvaliteta, odnosno potreba da se definiše garantovana ujednačenost kvaliteta traženih proizvoda ili usluga.

Glavni cilj ovog standarda predstavlja kontinuirano unapređenje svih procesa koji utiču na kvalitet proizvoda ili usluga. Sertifikat za ISO 9001 je međunarodno priznat dokaz tog kvaliteta.

Sistem menadžementa kvalitetom podrazumeva sledeće principe:

Organizaciju koja je usredsređena na korisnika
Organizacije zavise od svojih korisnika i stoga moraju razumeti njihove tekuće i buduće potrebe, moraju zadovoljiti te zahteve i moraju težiti da prevaziđu potrebe.

Liderstvo
Menadžment preduzeća ima obavezu da vodi zaposlene sopstvenim primerom, da uspostavi jednistvo kroz zajedničke ciljeve i da definiše smer kojim organizacija treba da se kreće. Menadžment mora između ostalog i da kreira ambijent koji ohrabruje saradnike na rad i postizanje ciljeva organizacije.

Uključenost zaposlenih
Organizacija mora da ohrabri zaposlene da prihvate odgovornost za rešavanje problema i unapređenje procesa, kao i da omogući zaposlenima da stalnim sticanjem novih znanja i veština kao i slobodnom razmenom znanja i iskustava unutar timova doprinesu povećanom zadovoljenju pri obavljanju posla a samim tim i rezultatima organizacije.

Procesni pristup
Svi procesi neophodni za ostvarenje željenog rezultata moraju biti definisani, a ulazi i izlazi iz procesa zajedno sa funkcijama organizacije identifikovani i praćeni. Pored toga, organizacija mora da definiše jasne nadležnosti u upravljanju procesima, kao i da omogući korisnicima obuku, materijal i potrebne informacije.

Sistemski pristup menadžmenta
Definisanje sistema identifikacije ili razvoja procesa i njegovo postavljanje na način da zadati cilj bude dostignut na najefikasniji način. Sistemski pristup podrazumeva i potpuno razumevanje međuzavisnosti procesa u sistemu kao i neprekidno unapređenje sistema kroz merenje i vrednovanje rezultata.

Stalno poboljšanje
Princip ohrabruje uvođenje malih unapređenja u procese i sisteme, kao i neprekidno poređenje učinaka sa postavljenim kriterijumima.

Donošenje odluka na osnovu činjenica
Ovaj princip se odnosi na prikupljanje onih podataka i informacija koji su relevantni za ispunjenje unapred postavljenih ciljeva, kao i na analizu prikupljenih podataka korišćenjem validnih metoda.

Obostrano korisni odnosi sa dobavljačima
Organizacija treba da identifikuje i izabere ključne dobavljače, sa kojima kroz jasnu i otvorenu komunikaciju i zajednički rad na razvoju i unapređenju proizvoda i procesa treba da ostvari dugoročnu saradnju na obostranu korist.

Razlozi za implementaciju standarda ISO 9001:

  • Veći stepen zadovoljenja kupaca
  • Bolje profitno poslovanje i manji gubici
  • Veće iskorišćenje resursa
  • Bolje tržišne mogućnosti
  • Kontinuirano unapređenje kvaliteta i efektivnosti
  • Povećanje odgovornosti zaposlenih
  • Poboljšanje interne i eksterne komunikacije