Komentari i sugestije

Komentari i sugestije

Procedura je pod revizijom i nova verzija će biti objavljena u najkraćem roku.

Ako imate prigovor ili žalbu u vezi bilo kog aspekta rada GCI administracije ili auditora, ohrabrujemo Vas da bez odlaganja uputite Vašu zamerku na mail:

s.abramović@gcisertifikacija.com

Olja Mitrović

Head Office Manager

Tel: +381 11 4065221

Email: office@gcisertifikacija.com

Mobile: +381 64 6794308