kako nas možete kontaktirati

Administrativna adresa:

Pante Tutundžića 5/8, 11077 Beograd, Srbija

 

Radna adresa:

naša upravna zgrada – Moše Pijade 14, 11000 Beograd, Srbija

 

 

Glavni telefon:

+381 11 4065221

 

mail-ovi kancelarija:

Beograd – centrala:           office@gcisertifikacija.com

Kancelarija Sarajevo:       sarajevo@gcisertifikacija.com

Kancelarija Podgorica:     podgorica@gcisertifikacija.com

Kancelarija Skoplje:         skopje@gcisertifikacija.comAdministrativna adresa

Managing Director:

prof. dr Siniša Abramović

Tel.: +381 (0)11 40 65 221 

Mob: +381 (0)65 67 86 415 

e-mail: s.abramovic@gcisertifikacija.com

  

Administration Manager:

dipl. oec. Olja Abramović

Tel.: +381 (0)11 40 65 221 

Mob: +381 (0)64 67 94 308 

e-mail: office@gcisertifikacija.com

 

Accreditation Manager:

dipl. inž. Dušan Čalić

e-mail: office@gcisertifikacija.com

 

Group Head of Certification:

dipl. men. Nina Radović

e-mail: office@gcisertifikacija.com

 

Local Head of Certification (Makedonija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina):

dipl. inž. Pavle Relić

e-mail: office@gcisertifikacija.com

Komunikacija

Olja Mitrović

Administration Manager

+381 11 4065221

office@gcisertifikacija.com

+381 64 6794308

slika1 (002)

Naša UPRAVNA ZGRADA – Moše Pijade 14, 11000 Beograd

Close Menu