Koristi od primene

HACCP – KORISTI OD PRIMENE

Koristi od uspostavljanja i primene HACCP su:

  • Povećava se sigurnost korisnika (zdravstveno bezbedna hrana);
  • Smanjuje se broj žalbi korisnika;
  • Smanjuje se škart, vreme dorade, kao i neplanirani troškovi subjekta;
  • Povećava se ugled i poverenje u organizaciju / ustanovu;
  • Povećava se zadovoljstvo korisnika (kupaca);
  • Povećava se motivacija zaposlenih i njihovo zadovoljstvo;
  • Omogućuje se dodatno ulaganje u poboljšanje uslova proizvodnje i usluge.