Menadžment i audit tim

Sarađujte sa našim timom profesionalaca
GCI tim čine sertifikovani profesionalci sa velikim iskustvom.

GCI Menadžment

Siniša Abramović

Managing Director (MD)

Tel: +381 11 4065221

Email: office@gcisertifikacija.com

Dušan Čalić

Accreditation Manager (AM)

Tel: +381 11 4065221

Email: office@gcisertifikacija.com

Nina Radović

Group Head of Certification.

Tel: +381 11 4065221

Mobile: +381 65 5702655

Email: office@gcisertifikacija.com

Olja Mitrović

Head Office Manager

Tel: +381 11 4065221

Email: office@gcisertifikacija.com

Mobile: +381 64 6794308

Jovan Čalić

Certification Assistant

Tel: +381 11 4065221

Email: office@gcisertifikacija.com

Mobile: +381 65 5702655

GCI tim auditora

ŽELJKO VESELINOVIĆ

diplomirani inženjer elektronike

2005. godine European Organization of Quality – menadžer i auditor sistema menadžmenta kvaliteta. 2007. godine stručno lice i nosilac licence za obavljanje poslova BZNR – Ministarstvo rada i socijalne politike, uprava za BZNR. 2012. godine – sertifikovano lice za inspekcijske i ekspedicione aktivnosti – MOODY-USA. Od 2014. do 2015. je Lead Auditor za ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 22000. Konsultant – implementator sistema menadžmenta u preko 180 organizacija. Osnivač i predsednik NVO „Humanis“, član odbora za edukaciju, kvalitet i inovacije u Privrednoj Komori. Jedan od osnivača „Srpsko-japanskog društva“. Predsednik UO GO saveza. U Global Cert International od 2013. godine, gde kao lead auditor ili član audit tima ima više od 1.000 časova.

Biljana Radivojević

diplomirani hemičar

Veliko iskustvo konsultanta u oblasti prehrambene industrije. Vođa mnogih projekata na implementaciji QMS, FSMS, HACCP sistema u kondiktorskoj, mlekarskoj i klaničnoj industriji, ugostiteljstvu, proizvodnji alkoholnih i bezalkoholnih pića, veleprodaji i maloprodajnim lancima. Vodeći konsultant u projektima Global GAP kod primarnih poljoprivrednih proizvođača, prerađivača voća I povrća I integrisane poljoprivredne proizvodnje. Od 2019 godine je vodeći auditor u Global Cert International za sisteme upravljanja kvalitetom i bezbednošću hrane za QMS, FSMS I HACCP sisteme.

BOJAN ČUČKOVIĆ

diplomirani inženjer mašinstva

Obavljao je poslove konsaltinga u implementaciji standarda ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 50001, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025 i integrisanih sistema menadžmenta. U februaru 2012. godine je položio auditor / lead auditor ISO 9001:2008 DNV BUSSINESS ASSURANCE. U oktobru 2012. godine je položio auditor / lead auditor kurs za ISO 14001:2004 NIGEL BAUER. U martu 2013. godine je položio IRCA kurs ISO 27001:2013, OHSAS 18001:2007. Od 2015. godine je vodeći ocenjivač u Global Cert International. Kao auditor i lead auditor ima preko 1.000 audit časova.

SAŠA MILAŠINOVIĆ

ICT ekspert

Od 2013. je član UO Društva za informatiku Srbije. Od 2014. godine je koordinator Nacionalnog konventa o EU za poglavlje 10. Član UO Udruženja e-Razvoj. Učestvovao kao konsultant u brojnim projektima implementacije sistema menadžmenta bezbednošu informacija. 2013. godine položen IRCA kurs 9001 i 27001. 2014. godine Charles Sturt Univeristy – Digital Forensics. U Global Cert International od 2016. godine, kao Lead Auditor ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1.

OGNJEN RADOVIĆ

diplomirani inženjer elektrotehnike

Radio u kompaniji Tozzi Qatar na kontrolnim i komunikacijskim paketima pokrivajući sve instalacijske pakete na građevinskim projektima u Katru, inspekcijske i inženjerske koordinacije. Odgovorno lice za zaštitu životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu. Preko 6 godina iskustva na upravljanju projektima i konsaltingu u telekomunikacionoj i građevinskoj industriji. Učestvovao je u nizu projekata implementacije sistema menadžmenta QMS, EMS i OH&SMS. Obučen i sertifikovan Lead Auditor za QMS, EMS i OH&SMS sisteme. Od marta 2019. ocenjivač Global Cert International-a za QMS/EMS/OH&SMS.

RAJKO SREDANOVIĆ

diplomirani inženjer šumarstva

Postidplomske studije na katedri Trgovine drvetom. Veliko uskustvo u menadžmetu kompanija iz oblasti drvne inustrije. Stručno usavršavanje u Nemačkoj i Italji. 2008 godine završio kurs za proverivača 9001:2000. Kasnije za ISO 14001 i OHSAS 18001. Završen kurs za FSC-CoC kao i CE znak. Licencirani konsultant FSC standarda. Autor radova u oblasti unapređenja zaštite životne sredine. Saradnik PKS za pitanja klastera. Inovativni menadžment. Kao eksterni konsulant učestvovao je u implementaciji sistema menadžmenta u preko 50 organizacija. U GCI ocenjuje standarde ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 za definisane oblasti EA kodova.

JOSIP FLEIS

diplomirani inženjer tehničke fizike

Veliko iskustvo u oblasti sistema menadžmenta na vodećim pozicijama u „Sever“, Subotica, North Point. Takođe i u Houston, Teksas, USA, kao Specialist for plant condition management. Položen stručni ispit za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja u radu – Ministarstvo rada, zapošljavanje i socijalne politike. Položio IRCA kurs za ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, Moody International. Položio u maju 2012. godine kurs SRPS ISO 19011:2011. Poseduje sertifikate TCP 1611 Condition Monitoring. Kao konsultant implementirao brojne projekte u oblasti sistema menadžmena zaštitom životne sredine i bezbednošću zdravlja na radu. U Global Cert International od 2014. godine. Kao lead auditor ili član audit tima ima preko 450 audit časova.

OLJA MITROVIĆ

diplomirani ekonomista

Od 2007. do 2009. godine je učestvovala u realizaciji projekta implementacije sistema menadžmenta u 18 organizacija. Od 2010. godine je Lead Auditor ISO 9001:2008. Položila obuku Head Office Manager 2011. godine – CI, Velika Britanija. 2011 – 2015. godine je na mestu administratora CI UK, filijala Beograd. Od 2013. godine je u Global Cert International, gde obavlja funkciju Head Office Manager.

DEJAN ČALIĆ

diplomirani ekonomista

Od 2007. godine je učestvovao u realizaciji projekta implementacije sistema menadžmenta u 15 organizacija. Od 2010. godine je Lead Auditor za ISO 9001:2008. Položio obuku Office Administrator 2011. godine – CI, Velika Britanija. 2011 – 2015. godine je na mestu administratora CI UK, filijala Beograd. Od 2013. godine je u Global Cert International, gde obavlja funkciju Office Administrator.

NADA ROSANDA

diplomirani ekonomista

Konsultant i tehnički savetnik i ekspert za oblast računovodstva i knjigovodstva. Sertifikovani Lead Auditor za ISO 9001 od 2005. godine.

Chief Financial Officer u GCI-u od 2014.

Poseduje više od 1.000 časova ocenjivanja u ulozi Lead i Support Auditor-a.

MILENKO OSTOJIĆ

diplomirani inženjer elektrotehnike

Magistrirao je i doktorirao na Tehničkom fakultetu Novi Sad. Od 1975. do 2004. godine je u najužem rukovodstvu Instituta Mihajlo Pupin. Od 2005. do 2011. godine je u Republičkoj agenciji za telekomunikacije – RATEL. Veliki broj naučnih radova iz oblasti IKT sistema. Kao konsultant i stručni saradnik radio je na mnogim projektima iz oblasti sistema menadžmenta bezdnosti informacija. Od 2015. godine je lead auditor ISO 9001:2008, ISO/IEC 27001:2013, ISO 20000-1:2011. U Global Cert International je od 2016. godine.

MIRJANA BOJANIĆ

diplomirani ekonomista

Veliko iskustvo konsultanta u oblasti sistema menadžmenta. Učestvovala u implementaciji QMS, FSMS, HACCP sistema u organizacijama raznih delatnosti. Specijalizovana u projektima lokalne samouprave, kao vodeći konsultant u projektima implementacije QMS u osam opština i gradova Srbije. 2009 godine završila obuku za interne proverivače – Rapid. 2011 godine završila kurs za eksterne auditore – Certification International. Više od 10 train audita u GCI GROUP. Od 2019 godine je vodeći auditor u Global Cert International za sisteme upravljanja kvalitetom.

JOVAN ČALIĆ

vodeći ocenjivač

Zaposlen na mestu asistenta za sertifikaciju. Diplomirao na fakultetu za turizam i hotelijerstvo. Radio na projektima sistema menadžmenta velikih hotela u Srbiji i Španiji poput Sheraton, Golf Son Mallorca, Pure Salt Luxury. Učestvovao u projektima implementacije sistema menadžmenta kvalitetom, bezbednošću hrane, zaštite životne sredine, bezbednosti zdravlja na radu u organizacijama iz oblasti turizma i hotelijerstva. Vodeći ocenjivač za standarde ISO 9001 i ISO 22000.

BRANKO SREĆKOVIĆ

grafički inženjer

Radio na većem broju prjekata u oblasti sistema menadžmenta. Učestvovao u implementaciji QMS sistema u organizacijama raznih delatnosti. Specijalizovao se posebno u štamparskoj – grafičkoj branši, kao vodeći konsultant u projektima implementacije QMS u većem broju štamparija. 2009 godine završio obuku za interne proverivače – AQVE Group. 2011 godine završio kurs za eksterne auditore – Certification International. Više od 10 train audita u GCI GROUP. Od 2019 godine je vodeći auditor u Global Cert International za sisteme upravljanja kvalitetom.

Goran Jović

diplomirani inženjer tehnologije

Diplomirao na tehnološkom fakultetu Novi Sad, studijski program prehramneno inženjerstvo. Veliko iskustvo u menadžmetu kompanija iz oblasti prehrambrene industrije. Član udruženja inženjera prehrambene struke. Kao eksterni konsulant učestvovao je u implementaciji sistema menadžmenta u preko 100 organizacija različitih delatnosti poput mesoprerade, hotelijerstva, destilerija, pekarstva, pivarske delatnosti, fabrika voda, supermarketa, klanica, ugostiteljstva i ostalih delatnosti vezane za prehranu.. U GCI ocenjuje standard ISO 9001 i HACCP sisteme za definisane oblasti EA kodova.