pratite najnovije vesti GCI Group

26.04.2019.

Sertifikacija sistema menadžmenta u DUNAV OSIGURANJU

Naša najpoznatija osiguravajuća kuća KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE a.d.o. posle dugog niza godina uspešne primene sistema menadžmenta kvalitetom i sistema menadžmenta bezbednošću informacija, svoj integrisani sistem je unapredila i obogatila sa dva nova i moćna menadžerska alata kojima će još više učvrstiti svoju poziciju na tržištu i dodatno podići nivo poverenja svojih korisnika u obezbeđenje pouzdane usluge osiguranja. KDO je, naime, ove sedmice uspešno prošao sveobuhvatni sertifikacioni audit u Global Cert International-u za ocenu usaglašenosti sistema menadžmenta kontinuitetom poslovanja sa standardom ISO 22301:2012 i za ocenu usaglašenosti sistema menadžmenta uslugom sa standardom ISO/IEC 20000-1:2011.

KDO je, tim pre što predstavlja veliki i kompleksan organizacioni i poslovni sistem, retka kompanija u Republici Srbiji koja može da se pohvali da posluje usaglašeno zahtevima ova dva međunarodna standarda.

Informatička funkcija u KDO-u, kao nosilac ovog projekta, je samostalno razvila efektivnu, originalnu i inovativnu metodologiju za identifikaciju kritičnih procesa i resursa na kojima je bazirala aspekte kontinuiteta svog poslovanja i postavila adekvatne planove, postupke i ciljeve za održanje tog kontinuiteta. Doslednom primenom ITIL-ovog modela KDO je uspešno uspostavio menadžment IT uslugama prema zahtevima ISO/IEC 20000-1.

Sertifikacioni audit je pokazao pre svega visok nivo stručnosti, predanosti integritetu usluga osiguranja i samog KDO-a, zalaganja, kao i svesti zaposlenih o svom uticaju na sveukupan kvalitet i pouzdanost usluge koju pružaju svojim korisnicima.

GCI im želi uspešan nastavak na ovom putu inovativnosti i unapređenja svojih internih snaga i puno uspeha u budućem poslovanju.

05.01.2019.

Potvrđen sertifikat za sistem ISO 9001 Alatnici Martinović

Preduzeću Alatnica Martinović iz Beograda sa dugom poslovnom istorijom potvrđen je još jednom sertifikata za doslednu primenu QMS-a po zahtevima najnovije verzije standarda ISO 9001:2015.

Sve najbolje u budućem poslovanju.

 

30.12.2018.

Potvrđeni sertifikati Medicinskoj školi sa domom učenika Sestre Ninković

Medicinskoj školi sa domom učenika Sestre Ninković u Kragujevcu potvrđena je na resertifikacionom auditu usaglašenost integrisanog sistema menadžmenta sa zahtevima standarda ISO 9001:2015 i HACCP principima.

Želimo im puno uspeha u 2019. godini i da nastave sa primenom sistema na još efektniji način na zadovoljstvo svih zainteresovanih strana, a pre svega učenica Medicinske škole.

 

23.11.2018.

Redovna nadzorna provera i migration audit ICC-a

U novembru 2018. International Certification Community je sproveo u GCI Group-i redovan nadzorni audit za šemu Anti-bribery Management System i izveštajem potvrdio akreditaciju GCI-u za ocenjivanje usaglašenosti u odnosu na zahteve standarda ISO 37001:2016.

U isto vreme sproveden je od strane ICC-a migration audit na kome je potvrđena akreditacija GCI-u, u skladu sa zahtevima ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17021-10 i IAF MD 22, za ocenjivanje sistema menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu ali sada po novom standardu ISO 45001:2018. Sve sertifikovane organizacije prema standardu OHSAS 18001:2007 moći će na prvom redovnom ocenjivanju ili vanrednom tranzicionom auditu da dobiju sertifikat o usaglašenosti sa zahtevima  standarda ISO 45001:2015 ukoliko do tada ažuriraju svoj H&SMS.

 

05.11.2018.

Preduzeću POPS, jednom od lidera u pružanju usluga hemijskog čišćenja, uručeni sertifikati ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 za novi trogodišnji ciklus 2018-2021 godina. „Nakon trodnevne stroge, ali pravične resertifikacione provere tima ocenjivača GCI-a naše preduzeće dokazalo je svoju opredeljenost u doslednoj primeni integrisanog sistema menadžmenta prema zahtevima međunarodnih standarda“, izjavio je direktor preduzeća POPS, Goran Popović prilikom uručenja sertifikata. Sertifikate je uručio Siniša Abramović, direktor GCI grupe 3. novembra 2018.

01.11.2018.

Preduzeće IZOEKO PLUS odbranilo još jednom usaglašenost integrisanost sistema menadžmenta sa za htevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007. Na uspešnoj resertifikaciji prisustvovao je celokupan menadžment i primljene su velike pohvale od strane audit tima.

22.09.2018.

Nakon petodnevnog ocenjivanja tima ocenjivača GCI-a završen proces resertifikacione provere u kompaniji VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE ĆUPRIJA. Pozitivan izveštaj vodećeg ocenjivača sa preporukom sertifikacionoj komisiji za izdavanje sertifikata rezultirali su dodeljivanje sertifikata ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 za novi trogodišnji ciklus. Ovim je ova renomirana kompanija u oblasti niskogradnje ponovo dokazala da uspešno primenjuje i unapređuje integrisan sistem menadžmenta. Sertifikati su uručeni direktoru Miši Stojkoviću 20. septembra 2018.

10.08.2018.

Ketering kompaniji UR KLUB MPC 8. avgusta dodeljeni sertifikati HACCP, ISO 9001:2015, ISO 22000:2005 kao potvrda da je ova kompanija usaglasila svoje poslovanje sa integrianim sistemom menadžmenta kvalitetom i sistemom upravljanja bezbednošću hrane. Sertifikati su uručeni direktoru 8. avgusta 2018.

12.07.2018.

Prestižna IT kompanija u našoj zemlji Valltera Technologies d.o.o. uspešno je prošla resertifikacioni audit prema zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013 i ISO/IEC 20000-1:2011. Ovi zahtevni i složeni standardi su dokaz posvećenosti ove komapnije stalnom podizanju efektivnosti i adekvatnom odgovoru na sve zahtevnije tržište.

11.07.2018.

GCI GROUP DOBITNIK PRESTIŽNE NAGRADE ZA POSLOVNU IZVRSNOST koju dodeljuje krovna organizacija privrednika Republike Srbije  FORUM POSLODAVACA SRBIJE. 

11.07.2018.

Ortačko društvo DB ELEKTRO iz Gornjeg Milanovca, uskladilo je svoje poslovanje sa tri međunarodna standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007. U julu je uspešno sertifikovano prema zahtevima ovih standarda i pokazalo je zavidan nivo posvećenosti i privrženosti kvalitetu i zaštiti životne sredine. Komapnija već dugi niz godina uspešno posluje u oblasti projektovanja i izvođenja elektro-instalacionih radova i signalizacije.

10.07.2018.

Nekadašnja komapnija Fruit Cooperation, sada Fruit Bio Futur, prošla je, nakon prvobitne sertifikacije, i drugi resertifikacioni audit i ušla u treći ciklus usaglašenosti sa HACCP principima. Komapnija posluje uspešno na nemačkom tržištu i nosilac je sertifikata i za organsku proizvodnju.

10.07.2018.

Komapnija Signaling d.o.o. sertifikovana prema zahtevima standarda ISO 9001:2015. Komapnija je već posedovala sertifikat o usaglašenosti sa ISO 9001:2008. Nakon tranzicije, Signaling se opredelio za saradnju sa GCI Group i poneo naš sertifikat.

09.07.2018.

Studentski dom Bor izvršio je tranziciju sistema menadžmenta na standard ISO 9001:2015 i prošao zahtevan resertifikacioni audit integrisanog sistema QMS+HACCP. Dom je nosilac sertifikata o usaglašenosti već dugi niz godina, a ovim su poneli sertifikat po četvrti put.

12.06.2018.

Jedna od najvećih i najuspešnijih ketering firmi u našoj zemjli RUBIN 011 d.o.o. uspešno je prošao sertifikacioni audit u poneo naš sertifikat o usaglašenosti sa standardom ISO 22000:2005. Kompanija je uspešno držala sertifikat u usaglašenosti sa HACCP principima do ove godine kada su rešili da dodatno unaprede svoj sistem menadžmenta.

10.06.2018.

Učenički dom u Ćupriji – Dom učenika srednjih škola SREĆNO – unapredio je svoj sistem menadžmenta, izvršio tranziciju sistema na zahteve nove verzije standarda ISO 9001:2015 i odgovorio na sve zahteve naših ocenjivača i procedure. Čestitamo im uspešnu resertifikaciju i dodelu sertifikata za period 2018-2021

05.06.2018.

Najveći učenički dom u republici Srbiji Dom učenika srednjih škola Beograd, među svojim kolegama poznat i kao Zajednica, izvršio je uspešnu tranziciju sistema menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001:2015, istovremeno, resertifikaciju integrisanog sistema QMS+HACCP, i poneo naš sertifikat o usaglašenosti po treći put. Velika nam je čast da smo imali prilike da ocenjujemo ovako efikasan i efektivan sistem u okviru javnog sektora Republike Srbije i želimo im puno uspeha u daljem radu – zaposlenima, rukovodstvu i njihovim učenicima.

25.05.2018.

Kompanija JADRAN d.o.o. je jedna od retkih koja je usaglasila svoje poslovanje sa međunarodnim standardom za borbu protiv mita. Sa velikim zadovoljstvom, GCI Group je uručio ovom preduzeću sertifikat o usaglašenosti sa ISO 37001:2016

16.05.2018.

Sproveden resertifikacioni audit u Domu za stare i penzionere Kula nad sistemom za bezbednost hrane. Domu je uručen sertifikat o usaglašenosti sa HHACCP principima za novi trogodišnji period 2018-2021.

04.05.2018.

Sprovedena uspešna resertifikacija integrisanog sistema menadžmenta prema zahtevima ISO 9001:2015, ISO 14001:2005 i OHSAS 18001:2007 u kompaniji IZOEKOMONT d.o.o. Uručeni sertifikati o usaglašenosti za QMS, EMS i H&SMS.

03.05.2018.

Jednoj od najvećih evropskih građevinskih kompanija STRABAG 3. maja 2018. dodeljen sertifikat ISO/IEC 27001:2013  čime je potvrđeno da ova kompanija, sa više hiljada zaposlenih, ispunjava sve zahteve bezbedošću informacija

30.04.2018.

Studentskom centru ”Priština” u Kosovskoj Mitrovici potvrđen po četvrti put sertifikat o usaglašenosti sa zahtevima standarda ISO 9001:2015 i HACCP principima nakon uspešne tranzicije i resertifikacije. Ovaj ugledni centar je nosilac sertifikata o usaglašenosti već puna tri ciklusa.

25.04.2018.

Sprovedena sertifikacija u KD 24S prema zahtevima ISO 9001:2015 i ISO 22000:2005. Uručeni sertifikati o usaglašenosti za QMS, FSMS i HACCP.

13.04.2018.

U kompaniji MEDICAL 420 DOOEL sertifikovan GMP za oblast Production of cannabis oil.

30.03.2018.

Kompanija INSTALTEH d.o.o., prepoznatiljiva na našem tržištu po ekspertizi i kvalitetu svog rada, ponela je sertifikata GCI Group-e o usaglašenosti sa standardima ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, i što nas posebno raduje i ističemo, sertifikate o usaglašenosti sa ISO/IEC 27001:2013 i ISO 50001:2011. Ova kompanija je primer na tržištu građevinskih subjekata kako se uspešno posluje i zalaganjem i trudom postižu sjajni rezultati. Čestitamo im ovom prilikom odbranu ovako zahtevnog integrisanog sistema.

19.03.2018.

Global Cert International je od 15. do 18. marta 2018. učestvovao, ovaj put, kao srebrni sponzor na međunarodnom Go turniru Grand Slam kvalifikacije pod nazivom “Europan Go Spring 2018 Starts in Niš”

15.03.2018.

Gerontološki centar Pančevo uspešno je resertifikovao svoj HACCP sistem i izvršio transfer sertifikata iz CI Serbia sertifikacionog tela u naš Global Cert International. Uručen je sertifikat za HACCP sistem na period 2018-2021.

13.02.2018.

Jedna od najrespektabilnijih agencija u oblasti nege i socijlane zaštite NIVEUS TIM iz Gornjeg Milanovca, uspešno je prošla sertifikaciju prema standardu ISO 30301:2011. Ovo je jedina firma u obalsti socijlane zaštite u Srbiji koja je upravljanje zapisima i dokumentacijom podigla na nivo međunarodmog standarda i integrisala ga sa zahtevima za menadžment infromacionom bezbednošću ISO/IEC 27001:2013.

30.01.2018.

Globe Williams d.o.o., predstavnik svetski poznate međuneradne kompanije Globe Williams Group iz Australije, poneo je sertifikate GCI Group-e za standarde ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007.

27.12.2017.

Građevinskoj kompaniji Premijus d.o.o. svečano uručen sertifikat za primenu međunarodnog standarda za sistem menadžmenta protiv mita ISO 37001:2016. Jedna od retkih kompanija u našoj zemlji koja je uspostavila ovakav sistem menadžmenta.

12.12.2017.

Uglednoj projektantskoj kompaniji iz Novog Sada PRO-ENERGO sa ponosom je uručen GCI sertifikat za sistem menadžmenta energijom za usaglašenost sa međunarodim standardom ISO 50001:2011.

20.10.2017.

MLEKARA MICE d.o.o. je uspešno odbranila na sertifikaciji integrisan sistem menadžmenta kvalitetom i bezbednošću hrane u oblasti proizvodnje i prerade mleka i mlečnih proizvoda prema zahtevima ISO 9001:2015 i ISO 22000:2005. MICE d.o.o. će ponosno nositi GCI sertifikat o usaglašenosti u narednom trogodišnjem periodu.

ARHIVA 2017.

ARHIVA 2016.

ARHIVA 2015.

ARHIVA 2014.

ARHIVA 2013.

Komunikacija

Olja Mitrović

Administration Manager

+381 11 4065221

office@gcisertifikacija.com

+381 64 6794308

Close Menu