O nama

Global Cert International je regionalno sertifikaciono telo za ocenu usaglašenosti sistema menadžmenta i osoba prema zahtevima međunarodnih ISO standarda.

GCI Group predstavlja regionalnu mrežu za sertifikaciju i nadzor i čine ga: 

 • Centrala – Global Cert International d.o.o. Beograd koja je i okosnica grupe
 • kancelarija u Sarajevu – GCI (BiH)
 • kancelarija u Podgorici – GCI (MN)
 • kancelarija u Skoplju – GCI (MAC)

Global Cert International je akreditovan prema standardu ISO/IEC 17021-1 za ocenu usaglašenosti sistema menadžmenta i prema standardu ISO/IEC 17024 za ocenu osoba od strane International Certification Community (ICC), pod brojem 019, čime je obezbeđen dokaz kompetentnosti i nepristrasnosti našeg rada. 

 

GCI Group je posvećen pružanju usluga sertifikacije sistema menadžmenta profitnih i drugih organizacionih sistema kako bi kako bi se postigao što viši nivo poverenja u njihovu efikasnost i efektivnost tj. njihovu sposobnost da rezultati i ishodi njihovog rada zadovolje zahteve njihovih zainteresovanih strana.

 

GCI Group se u realizaciji sertifikacije i nadzora rukovodi sledećim principima:

 • visok nivo kvaliteta usluge;
 • kontinuirano usavršavanje zaposlenih i saradnika;
 • projektovanje i razvoj novih usluga;
 • razvoj dugoročnih odnosa sa zainteresovanim stranama.

Sertifikacija se izvodi uvek na nepristrasan i kompetentan način usaglašen sa zahtevima standarda ISO/IEC 17021 i ISO/IEC 17024.

 

Svi ocenjivači u GCI Group obavljaju svoje zadatke na profesionalan način, poštujući interne procedure.

 

SERTIFIKAT Global Cert International-a Vam je neophodan ako:

 • imate proizvode i/ili usluge namenjene izvozu;
 • opredeljeni ste za stalna poboljšanja;
 • fokusirani ste na ostvarenje većeg profita;
 • strateški ste orijentisani ka novim tržištima;
 • imate nameru da učestvujete na tenderima.

Dajemo svoj doprinos poboljšanju Vaše organizacije, produktivnosti i ostvarenju Vaših ciljeva ocenom i nadzorom nad Vašim sistemom menadžmenta.

 

Naša misija jeste da pružimo sigurnost i obezbedimo poverenje u organizacione sisteme i njihove procese, kako bi stvorili vrednosti bitne za Vaše poslovanje.

 

Sertifikacija i nadzor nad sistemom menadžmenta pružaju kroz akreditovan sertifikat uverenje da ste ispunili zahteve međunarodnih standarda, koji su dobrovoljni, kao i zakonskih zahteva koji su prozvani ISO standardima. 

Komunikacija

Olja Mitrović

Administration Manager

+381 11 4065221

office@gcisertifikacija.com

+381 64 6794308

Close Menu