Opšta pravila ocenjivanja

Global Cert International je razvio, uspostavio, dokumentovao i stalno preispituje interne postupke rada kako bi uvek bili usaglašeni sa zahtevima ISO/IEC 17021-1 i ISO/IEC 17024.

Osnovna pravila našeg rada definisana su dokumentima:

  • GCI-PS.01 – Postupak preispitivanja aplikacije i ugovaranja
  • GCI-PS.02 – Faza 1 sertifikacije
  • GCI-PS.03 – Faza 2 sertifikacije
  • GCI-PS.04 – Postupak odlučivanja i izdavanja sertifikata
  • GCI-PS.05 – Postupak održavanja sertifikata
  • GCI-PS.06 – Postupak preispitivanja i monitoringa
  • GCI-PS.07 – Postupak za žalbe i prigovore
  • GCI-PS.08 – Postupanje u slučaju kršenja pravila ocenjivanja
  • GCI-PS.10 – Povlačenje, suspenzija i otkazivanje sertifikata
  • GCI-PS.12 – Postupak za transfer i usvajanje sertifikata drugih sertifikacionih tela

Komunikacija

Olja Mitrović

Administration Manager

+381 11 4065221

office@gcisertifikacija.com

+381 64 6794308

Close Menu