upotreba znaka

Sledeća pravila važe pri upotrebi sertifikacionog znaka na Vašim materijalima, imovini i dokumentaciji:

Sertifikacioni znak GCI-a se MOŽE koristiti na:

  1. Kancelarijskom materijalu – Zaglavljima pisama, čestitkama , etiketama, fakturama,… Sertifikacioni znak se može koristiti i na vizit kartama ali uvek mora biti jasno razaznatljiv.
  2. Reklamnom materijalu- posterima, TV reklamama, promotivnim video materijalima, biltenima i brošurama. Sertifikacioni znak se može koristiti i na vebsajtu kompanije ali ne bi trebalo da se pojavljuje na veb stranicama koje direktno promovišu proizvode i usluge klijenta.
  3. Unutrašnjim zidovima i vratima.
  4. Izložbenim štandovima.
  5. Promotivnim proizvodima – Šoljama, kalendarima, božićnim čestitkama, pritiskivačima za papir…
  6. Zgradama i zastavama.
  7. Vozilima.
Sertifikacioni znak GCI-a se NE MOŽE koristiti na:
  1. Proizvodima.
  2. Informacijama za javnost na proizvodima-Ovo podrazumeva obaveštenja, etikete, dokumenta ili pisana obaveštenja koja su prikačena na proizvod ili koja se na neki drugi način pojavljuju na dobrima ili proizvodima. Ovo ograničenje takođe važi i za primarna pakovanja (npr. blister pakovanja).
  3. Izveštajima o testovima i kalibrisanju i sertifikatima.

 

Detaljan pravilnik o upotrebi sertifikacionog znaka GCI-a kao i upotrebi kombinovanog znaka GCI-ICC dostavlja se svakoj sertifikovanoj organizaciji zajedno sa znakovima, a njihova upotreba je sastavni deo svake godišnje provere.

Na zahtev, pravilnik o upotrebi znakova, GCI će dostaviti svakoj zainetresovanoj strani

Komunikacija

Olja Mitrović

Administration Manager

+381 11 4065221

office@gcisertifikacija.com

+381 64 6794308

Close Menu