postupak sa vašim prigovorima

Procedura je pod revizijom i nova verzija će biti objavljena u najkraćem roku.

Ako imate prigovor ili žalbu u vezi bilo kog aspekta rada GCI administracije ili auditora, ohrabrujemo Vas da bez odlaganja uputite Vašu zamerku na mail:

s.abramović@gcisertifikacija.com

Komunikacija

Olja Mitrović

Administration Manager

+381 11 4065221

office@gcisertifikacija.com

+381 64 6794308

Close Menu