Procedura

PROCEDURA OCENJIVANJA

Sertifikaciona provera

GCI imenuje tim (timove) ocenjivača za predstojeći trogodišnji sertifikacioni ciklus Klijenta. Klijentu se dostavlja Termin plan provere.

Proces Faza 1

Tim ocenjivača proverava dokumentaciju sistema menadžmenta Klijenta sa stanovišta zahteva standarda (procesni model, ocena rizika, ciljevi, stepen opredeljenosti i posvećenosti rukovodstva) i osnovno razumevanje zahteva standarda.

Proces Faza 2

Sprovodi se ne kasnije od 3 meseca od dana završetka Faze 1. Tim ocenjivača proverava stepen primene sistema menadžmenta u izvođenju radnih procesa, vođenje i čuvanje zapisa o radnim aktivnostima, detaljno razumevanje i pridržavanje dokumentovanim procedurama i uputstvima.

Svaka od dve faze rezultuje Izveštajem sa provere, koju sačinjava tim ocenjvača, čiji se primerak dostavlja Klijentu. Izveštaj sa provere sadrži sve nalaze tima ocenjivača i rokove za otklanjanje eventualnih neusaglašenosti.

Na osnovu Izveštaja sa provere, sertifikaciona komisija GCI-a donosi odluku o sertifikaciji. Po pozitivnoj odluci o sertifikaciji, Klijentu se poštom dostavlja odluka sertifikacione komisije GCI-a, sertifikat o usaglašenom sistemu menadžmenta, elektronska verzija znaka GCI-a i pravila o upotrebi znaka.

Proces Nadzorna provera 1

Realizuje se 12 meseci od poslednjeg dana Faze 2. Provera se izvodi po metodologiji Faze 2 sertifikacione provere. Tim ocenjivača proverava održavanje i poboljšanja sistema menadžmenta. Klijentu se dostavlja uz izveštaj sa provere, sa svim nalazima i rokovima za otklanjanje eventualnih neusaglašenosti, i odluka sertifikacione komisije GCI-a o statusu sertifikata.

Proces Nadzorna provera 2

Realizuje se 24 meseca od poslednjeg dana Faze 2. Provera se izvodi po metodologiji Faze 2 sertifikacione provere. Tim ocenjivača proverava održavanje i poboljšanja sistema menadžmenta. Klijentu se dostavlja uz izveštaj sa provere, sa svim nalazima i rokovima za otklanjanje eventualnih neusaglašenosti, i odluka sertifikacione komisije GCI-a o statusu sertifikata.

Proces Resertifikaciona provera

Realizuje se tri meseca pre datuma isteka koji je označen na sertifikatu. Provera se izvodi po objedinjenoj metodologiji Faze 1 i 2 ali na manjem uzorku nego što je slučaj sa Sertifikacionom proverom. Proverava se važeća verzija sistema menadžmenta. Klijentu se dostavlja uz izveštaj sa provere, sa svim nalazima i rokovima za otklanjanje eventualnih neusaglašenosti, i novi sertifikat ako je odluka sertifikacione komisije GCI-a pozitivna.

ŠEMATSKI PRIKAZ SERTIFIKACIJE

Šematski prikaz sertifikacije je dostupan OVDE.