Registar

Kontakt info

Administrativna adresa
Pante Tutundžića 5/8,
11000 Beograd,
Srbija

Radna adresa
Upravna zgrada – Moše Pijade 14,
11000 Beograd,
Srbija

Glavni telefon: +381 11 4065221

Beograd – centrala
office@gcisertifikacija.com
Kancelarija Sarajevo
sarajevo@gcisertifikacija.com
Kancelarija Podgorica
podgorica@gcisertifikacija.com
Kancelarija Skoplje
skopje@gcisertifikacija.com

Managing Director
Siniša Abramović
Tel.: +381 (0)11 40 65 221
Mob: +381 (0)65 67 86 415
Email: s.abramovic@gcisertifikacija.com

Head Office Manager
Olja Mitrović
Tel.: +381 (0)11 40 65 221
Mob: +381 (0)64 67 94 308
Email: office@gcisertifikacija.com

Accreditation Manager
Dušan Čalić
Email: office@gcisertifikacija.com

Group Head of Certification
Nina Radović
Email: office@gcisertifikacija.com

Local Head of Certification
(Makedonija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina)
Emir Duraković
Email: office@gcisertifikacija.com

Skype +460 123 456 789

Registar sertifikovanih organizacija

Pretražite registar sertifikovanih organizacija.


Molimo, unesite mail na koji želite da dobijete informacije o predmetnoj organizaciji i/ili sertifikatu.


Molimo, unesite naziv organizacije ili broj sertifikata.


Molimo, unesite bilo koju informaciju i/ili pojašnjenje, koje smatrate značajnim.