Registar

Kontakt info

Administrativna adresa
Pante Tutundžića 5/8,
11000 Beograd,
Srbija

Radna adresa
Upravna zgrada – Moše Pijade 14,
11000 Beograd,
Srbija

Glavni telefon: +381 11 4065221

Beograd – centrala
office@gcisertifikacija.com
Kancelarija Sarajevo
sarajevo@gcisertifikacija.com
Kancelarija Podgorica
podgorica@gcisertifikacija.com
Kancelarija Skoplje
skopje@gcisertifikacija.com

Managing Director
Siniša Abramović
Tel.: +381 (0)11 40 65 221
Mob: +381 (0)65 67 86 415
Email: s.abramovic@gcisertifikacija.com

Head Office Manager
Olja Abramović
Tel.: +381 (0)11 40 65 221
Mob: +381 (0)64 67 94 308
Email: office@gcisertifikacija.com

Group Head of Certification
Nina Radović
Email: office@gcisertifikacija.com

Upit za proveru validnosti sertifikata

Molimo Vas da u tekstu poruke obavezno navedete Vaše ime, prezime, broj telefona, naziv organizacije, kao i Vašu funkciju u istoj.


Molimo, unesite e-mail na koji želite da dobijete informacije o predmetnoj organizaciji i/ili sertifikatu.


Molimo, unesite naziv organizacije ili broj sertifikata.


Molimo, unesite bilo koju informaciju i/ili pojašnjenje, koje smatrate značajnim.