usluge

Naša akreditacija i njen obim precizno su definisani akreditacionim sertifikatima i njihovim prilozima u okviru kojih su konstatovani sistemi menadžmenta koje možemo ocenjivati u odnosu na zahteve ISO standarda kao i ekonomske oblasti (delatnosti) u okviru kojih posedujemo kompetencije da vršimo pomenuta ocenjivanja sistema. Svi akreditacioni dokumenti su dostupni na zahtev zainteresovane strane.

Između ostalih, ističemo naše akreditacije za sertifikaciju:

 • Sistem menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001
 • Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine prema standardu ISO 14001
 • Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu prema standardu OHSAS 18001 / ISO 45001
 • Sistem menadžmenta bezbednošću informacija prema standardu ISO/IEC 27001
 • Sistem menadžmenta bezbednošću hrane prema standardu ISO 22000 i prema HACCP principima.
 • Sistem menadžmenta energijom prema standardu ISO 50001
 • Sistem menadžmenta uslugama prema standardu ISO/IEC 20000-1
 • Sistem menadžmenta bezbednošću drumskog saobraćaja prema standardu ISO 39001
 • Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja prema standardu ISO 22301
 • Sistem menadžmenta protiv mita prema standardu ISO 37001
 • GMP-a

Kako biste što brže došli do sertifikovanog sistema menadžmenta, u skladu sa zahtevima ISO standarda, omogućili smo Vam jednostavnu i preciznu proceduru koja doprinosi brzini procesa ocenjivanja, kao i uštedi Vašeg vremena. Naglašavamo konkurentnu cenu usluga sertifikacije i nadzora.

Komunikacija

Olja Mitrović

Administration Manager

+381 11 4065221

office@gcisertifikacija.com

+381 64 6794308

Close Menu