Usluge

GCI Group Usluge

Naša akreditacija i njen obim precizno su definisani akreditacionim sertifikatima i njihovim prilozima u okviru kojih su konstatovani sistemi menadžmenta koje možemo ocenjivati u odnosu na zahteve ISO standarda kao i ekonomske oblasti (delatnosti) u okviru kojih posedujemo kompetencije da vršimo pomenuta ocenjivanja sistema. Svi akreditacioni dokumenti su dostupni na zahtev zainteresovane strane.

Između ostalih, ističemo naše akreditacije za sertifikaciju:

 • Sistem menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001;
 • Sistem menadžmenta kvalitetom – medicinski uređaji ISO 13485;
 • Sistem menadžmenta kvalitetom u zdravstvu EN 15224;
 • Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine prema standardu ISO 14001;
 • Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu prema standardu OHSAS 18001 / ISO 45001;
 • Sistem menadžmenta bezbednošću informacija prema standardu ISO/IEC 27001;
 • Sistem menadžmenta bezbednošću hrane prema standardu ISO 22000 i prema HACCP principima;
 • Sistem menadžmenta energijom prema standardu ISO 50001;
 • Sistem menadžmenta uslugama prema standardu ISO/IEC 20000-1;
 • Sistem menadžmenta bezbednošću drumskog saobraćaja prema standardu ISO 39001;
 • Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja prema standardu ISO 22301;
 • Sistem menadžmenta protiv mita prema standardu ISO 37001;
 • dobra proizvođačka praksa u farmaciji GMP;
 • Sistem menadžmenta u lancu snabdevanja prema standardu ISO 28000;
 • Sistem menadžmenta zapisima ISO 30301.

Kako biste što brže došli do sertifikovanog sistema menadžmenta, u skladu sa zahtevima ISO standarda, omogućili smo Vam jednostavnu i preciznu proceduru koja doprinosi brzini procesa ocenjivanja, kao i uštedi Vašeg vremena. Naglašavamo konkurentnu cenu usluga sertifikacije i nadzora.

Olja Abramović

Head Office Manager

Tel: +381 11 4065221

Email: office@gcisertifikacija.com

Mobile: +381 64 6794308