GCI Group

GCI Group

Global Cert International je regionalno sertifikaciono telo za ocenu usaglašenosti sistema menadžmenta i osoba prema zahtevima međunarodnih ISO standarda.

GCI Group predstavlja regionalnu mrežu za sertifikaciju i nadzor i čine ga:

Centrala – Global Cert International d.o.o. Beograd koja je i okosnica grupe;
Kancelarija u Sarajevu – GCI (BiH);
Kancelarija u Podgorici – GCI (MN);
Kancelarija u Skoplju – GCI (MAC).

Global Cert International je akreditovan prema standardu ISO/IEC 17021-1 za ocenu usaglašenosti sistema menadžmenta i prema standardu ISO/IEC 17024 za ocenu osoba od strane International Certification Community (ICC), pod brojem 019, čime je obezbeđen dokaz kompetentnosti i nepristrasnosti našeg rada.

GCI Group je posvećen pružanju usluga sertifikacije sistema menadžmenta profitnih i drugih organizacionih sistema kako bi kako bi se postigao što viši nivo poverenja u njihovu efikasnost i efektivnost tj. njihovu sposobnost da rezultati i ishodi njihovog rada zadovolje zahteve njihovih zainteresovanih strana.

GCI Group se u realizaciji sertifikacije i nadzora rukovodi sledećim principima:

  • visok nivo kvaliteta usluge;
  • kontinuirano usavršavanje zaposlenih i saradnika;
  • projektovanje i razvoj novih usluga;
  • razvoj dugoročnih odnosa sa zainteresovanim stranama.

Sertifikacija se izvodi uvek na nepristrasan i kompetentan način usaglašen sa zahtevima standarda ISO/IEC 17021 i ISO/IEC 17024.

Svi ocenjivači u GCI Group obavljaju svoje zadatke na profesionalan način, poštujući interne procedure.

SERTIFIKAT Global Cert International-a Vam je neophodan ako:

  • imate proizvode i/ili usluge namenjene izvozu;
  • opredeljeni ste za stalna poboljšanja;
  • fokusirani ste na ostvarenje većeg profita;
  • strateški ste orijentisani ka novim tržištima;
  • imate nameru da učestvujete na tenderima.

Dajemo svoj doprinos poboljšanju Vaše organizacije, produktivnosti i ostvarenju Vaših ciljeva ocenom i nadzorom nad Vašim sistemom menadžmenta.

Naša misija jeste da pružimo sigurnost i obezbedimo poverenje u organizacione sisteme i njihove procese, kako bi stvorili vrednosti bitne za Vaše poslovanje.

Sertifikacija i nadzor nad sistemom menadžmenta pružaju kroz akreditovan sertifikat uverenje da ste ispunili zahteve međunarodnih standarda, koji su dobrovoljni, kao i zakonskih zahteva koji su prozvani ISO standardima.

Olja Abramović

Head Office Manager

Tel: +381 11 4065221

Email: office@gcisertifikacija.com

Mobile: +381 64 6794308