ISO 14001

ISO 14001

Ovaj standard odnosi se na upravljanje uticajima organizacije / preduzeća na životnu sredinu, u svrhu smanjenja zagađenja zasnovanog na dužem vremenskom periodu.

ISO 14001 ima za cilj poboljšanje životne sredine na nivou preduzeća / društva tako što se usvajaju zahtevi u sistemu, koji proizvodi i pri tom ne šteti prirodnom okruženju.

To je u suštini sistem ekološkog menadžmenta koji doprinosi:

  • Poboljšanju opšteg zdravlja;
  • Zadovoljenju zakona iz te oblasti;
  • Smanjenju rashoda, odnosno boljem iskorišćenju primarnih imputa;
  • Preventivi ekoloških katastrofa;
  • Boljoj slici firme / organizacije na tržištu;
  • Komparativna prednost na tržištu EU;
  • Generalno smanjenje rizika za eventualne ekscene situacije.