ISO 28000

ISO 28000

ISO 28000 specificira zahteve za sistem menadžmenta bezbednošću, uključujući aspekte kritične za obezbeđenje bezbednosti u lancu snabdevanja. Menadžment bezbednošću je povezan sa velkim brojem drugih aspekata u menadžmentu poslovanjem. Aspekti uključuju sve aktivnosti koje su pod kontrolom ili pod uticajem organizacije, a sami utiču na lanac snabdevanja. Ove aspekte bi trebalo razmatrati direktno, gde i kada imaju uticaj na menaždment bezbednošću, uključujući transport robe kroz lanac snabdevanja.

ISO 28000 je primenljiv na organizacije svih veličina, od mikro preduzeća do multinacionalnih kompanija, u proizvodnji, pružanju usluga, skladištenju ili transportu u bilo kojoj fazi proizvodnje ili etapi u lancu snabdevanja, a koje žele da:

  • uspostave, implementiraju, održavaju i unapređuju sistem menadžmenta bezbednošću;
  • obezbede usaglašenost sa usvojenom politikom SCMS-a;
  • demonstriraju usaglašenost pred drugima;
  • zatraže sertifikaciju prema standardu od strane sertifikacionog tela ili
  • se samo-deklarišu da su usaglašeni sa ISO 28000.

Postoje zakonske i druge regulatorne odrednice koje se odnose na pojedine klauzule standarda ISO 28000.