OHSAS 18001 / ISO 45001

OHSAS 18001 / ISO 45001

Sve organizacije koje implementiraju OH&SMS su obavezne da imaju lice za bezbednost i zdravlje na radu, akt o proceni rizika na radu, vođenje evidencije o povredama na radnom mestu, kao i obuku zaposlenih o zaštiti na radu i pružanju prve pomoći.

Zakoni Srbije zahtevaju sistemsko praćenje i otklanjanje svih rizika i opasnosti na radnom mestu. Odštete koje plaćaju poslodavci u slučaju povrede ili bolesti na radu su vrlo visoke.

Razlozi za implementaciju ovog standarda su brojni :

 • Usklađivanje radnih procesa sa zakonskim procesima;
 • Briga o opštem zdravlju zaposlenih;
 • Pravovremeno otklanjanje potencijalnih opasnosti;
 • Svođenje povreda na radu na minimum;
 • Prednost pred ino partnerima;
 • Zadovoljavanje svih segmenata zakonskih regulativa iz te oblasti;
 • Smanjenje mogućih tužbi;
 • Smanjenje premije osiguranja;
 • Smanjenje ukupnih troškova;
 • Povećava zadovoljstvo zaposlenih;
 • Povećana odgovornost zaposlenih;
 • Veći ugled preduzeća / organizacije.

Sertifikat za OHSAS 18001 ili novi standard ISO 45001 predstavlja međunarodno priznat dokaz o primenjenom sistemu zaštite i bezbednosti na radu. Štiti preduzeće od plaćanja kazni, povećava produktivnost.