ISO 22301

ISO 22301

Ovaj standard za menadžment kontinuitetom poslovanja specificira zahteve za planiranje, uspostavljanje, primenu, funkcionisanje, praćenje, preispitivanje, održavanje i stalno poboljšavanje dokumentovanog sistema menadžmenta radi zaštite od incidenata koji remete, smanjenja verovatnoće njihovog pojavljivanja, pripreme i odgovora na njih, kao i oporavka od njih kada se pojave. Zahtevi specificirani u ovom međunarodnom standardu su generički i predviđeno je da budu primenljivi na sve organizacije ili njihove delove, bez obzira na njihov tip, veličinu, ili prirodu. Stepen primene ovih zahteva zavisi od složenosti organizacije i okruženja u kojem ona funkcioniše.

Primena i sertifikacija sistema upravljanja kontinuitetom poslovanja prema ISO 22301 ima sledeće prednosti:

 • Veća zaštita vrednosti za akcionare;
 • Bolje razumevanje poslovanja, stečeno kroz identifikaciju rizika i analize;
 • Operativna otpornost koja proizilazi iz implementacije i smanjenja rizika;
 • Redukovani broj zastoja identifikacijom alternativnih procesa;
 • Identifikacija problema i upravljanje alternativnim procesima;
 • Ključne evidencije se mogu održavati i zaštititi;
 • Zaštita imovine, sredstava i intelektualne svojine neophodne za poslovanje;
 • Očuvanje tržišta tako što će se osigurati kontinuitet u snabdevanju;
 • Poboljšana ukupna bezbednost;
 • Sprečavanje preduzimanja akcija na ličnu odgovornost;
 • Poboljšana operativna efikasnost kroz prinudni program poslovnog procesa reinženjeringa;
 • Povećana otpornost i spremnost na reagovanje prilikom prevazilaženja bilo koje realne pretnje poslovanju;
 • Poboljšana sposobnost preduzeća da se pridržava i da primenjuje kritične poslovne procedure tokom perioda prevazilaženja vanrednih situacija/problema;
 • Poboljšana sposobnost prevazilaženja prekida rada i veća zaštita brenda i ugleda preduzeća.