Uručeni sertifikati kompaniji “DESTILERIJA 3”, Inđija