Opšta pravila

OPŠTA PRAVILA OCENJIVANJA

Global Cert International je razvio, uspostavio, dokumentovao i stalno preispituje interne postupke rada kako bi uvek bili usaglašeni sa zahtevima ISO/IEC 17021-1.

Osnovna pravila našeg rada definisana su dokumentima:

  • GCI-PS.01 – Postupak preispitivanja aplikacije i ugovaranja;
  • GCI-PS.02 – Faza 1 sertifikacije;
  • GCI-PS.03 – Faza 2 sertifikacije;
  • GCI-PS.04 – Postupak odlučivanja i izdavanja sertifikata;
  • GCI-PS.05 – Postupak održavanja sertifikata;
  • GCI-PS.06 – Postupak preispitivanja i monitoringa;
  • GCI-PS.07 – Postupak za žalbe i prigovore;
  • GCI-PS.08 – Postupanje u slučaju kršenja pravila ocenjivanja;
  • GCI-PS.10 – Povlačenje, suspenzija i otkazivanje sertifikata;
  • GCI-PS.12 – Postupak za transfer i usvajanje sertifikata drugih sertifikacionih tela.

Olja Abramović

Head Office Manager

Tel: +381 11 4065221

Email: office@gcisertifikacija.com

Mobile: +381 64 6794308