Uručeni sertifikati kompaniji “Synergy Tech” – 01.06.2020.